Finprofile Kaarjoki Macring

Avancerade produkter för krävande applikationer och förhållanden

Mamec Oy utvecklar, tillverkar och marknadsför special pumpar och industriomrörare. Mamec Oy är grundad 1951, över 5000 m² produktions- och kontorslokaler är belägen i Lojo Finland.

Mamec Oy är specialiserad för vertikala lång axel- och torr installations pumppar samt industri- omrörare.

Tack vare professionella personalen, moderna produktionsenhet och lång erfarenhet har Mamec Oy vunnit kundernas förtroende som pålitlig och professionell leverantör.

Kontakta oss