Finprofile Kaarjoki Macring

Lätta muddringspumpar

Mamec lätt muddringspump

Muddring av igenväxta stränder gör du enkelt själv med Mamecs lätta muddringspump. Slam och växtrester som kan enkelt krattas kan snabbt pumpas bort.

Vår lätta muddringspump, precis som alla våra andra pro-dukter, tillverkas i vår egen fabrik i Finland. Tekniken bygger på den slampump som vi ursprungligen utvecklade redan
på 60-talet. Vi har levererat lätta muddringspumpar sedan 1980-talet, sammanlagt över 2000 stycken. Muddringspumpens axel är 2,5 meter lång vilket ger ett mudd-ringsdjup på ca 2 meter. Vi levererar muddringspumpar med valfri längd på beställning.

lätt muddringspump lätt muddringspump

Lätta muddringspumpar Teknisk information

Kvalitet och dokumentation

Alla Mamecs lätta muddringspumpar testkörs och slut besikti-gas före leverans. Vi följer ett ISO-9001 kvalitetssäkringssys-tem. Installations-, bruks- och serviceinstruktioner på finska, svenska och engelska ingår.

Skicka anbuds-förfrågan