Finprofile Kaarjoki Macring

Invallningspumpar

Kraftiga PP-invallnings- och översvämningspumpar

Mamecs PP-invallnings- och översvämningspum-par är en effektiv lösning när du behöver flytta på stora vattenmassor. Dessa pumpar lämpar sig exempelvis för torrläggning av odlingsmark, pumpning av översvämningsvatten samt för fiskodling.

Konstruktion

Våra invallnings- och översvämningspumpar är dränkpumpar lång axel med ett pumphjul. Vattenväxter och skräp ger inte upphov till stopp i pumparna och axelkonstruktion fryser inte.

Pumparna kan utan problem användas dygnet runt under översvämningstoppar. Alla våra PP-invallnings-och översvämningspumpar delar är kopplade med skruv-, kil- eller stiftkoppling och kan enkelt bytas ut. Som standard finns till alla pumpar antingen väderskydd för motorn eller lyftbygel.

1. Motorn är skyddad mot vätskekontakt.
2. Flexibel kvalitetskoppling
3. Oljesmörjning
4. Kullager
5. Flexibel och lång driftsaxel av specialstål
6. Specifika standardlängder
7. Enkel mekanisktätning med keramiska kiselkarbidtätningsytor och kullager i lagerhuset
8. Pumphuset är tillverkat av formpressat och svetsat ytbehandlat stål eller på beställning av syrafast stål.
9. Sugsållet förhindrar tjocka grenar m.m. från att komma in i pumpen

pengerryspumput-rakenne

Tillverkningsmaterial

Samtliga komponenter vätskeberörda är tillverkade av ytbehand-lat stål. Pumphjulets blad och axel samt enkel mekanisktätningens stomme är tillverkade av syrafast stål. På beställning kan hela pumpen tillverkas av syrafast stål (EN 1.4404).

Användningsområden

  • Torrläggning av odlingsmark
  • Pumpning av översvämningsvatten på våren och hösten
  • Fiskodling
  • Torvmossar
  • Pumpning av grundvatten på byggarbetsplatser

pp-pumpkurvor