KKS och HKKS – Virvelhjulspumpar

Slampumpar för alla förhållanden

KKS- och HKKS-virvelhjulspumpar med väldigt rymlig passage lämpar sig som avlopps-, slam.och spillvattenpumpar. Med gummibeläggning eller annan ytbehandling tål pumparna väldigt krävande och slitsam användning.

Våra torrmonterade virvelhjulspumpar med väldigt rymlig passage är en funktionell lösning som avlopps-, slam- och spill-vattenpump. Dessa pumpar kan användas exempelvis för mass- och sandpumpning inom industrin. KKS- och HKKS-pumparna lämpar sig väl för processer där det inte är nödvändigt att mala sönder fasta partiklar. KKS- och HKKS-virvelhjulspumparna monteras mellan rören eller exempelvis i behållarens underkant. Löphjulet skapar en ström som drar med sig allt material som kommer in genom inloppsporten.

Materials

 • HKKS: Alla vätskeberörda är tillverkade av syrabeständigt stål
  (EN 1.4404, AISI316) med betad yta.KKS ja HKKS pyörrepumppujen rakenne
 • KKS: Alla vätskeberörda är tillverkade av ytbehandlat stål (pas-sivering, järnfosfatering och polyesterpulverlackering (SFS 5225 SP 40/1 -Fe Sa1/2Fo, färg RAL 5003).
 • KKS och HKKS:
  - impeller; acid-resistant steel
  - löphjul av syrafast stål
  - löphjulsaxel av syrafast stål
  - Enkel mekanisktätning med keramiska kiselkarbidtätningsytor, stomme av syrafast stål 
  - pumphus av formpressad stålplåt (KKS) eller av syrabeständig stålplåt (HKKS)

Användningsområden

 • Pumpning av spill- och avloppsvatten
 • Överföring av industrislam och -vät-skor
 • Pumpning av fasta klumpar och sand
 • Pumpning av krävande massor
 • Pumpning av slam eller massa med stora fasta partiklar
 • Lämplig för ställen och processer där det inte är nödvändigt att smula sönder fasta klumpar i vätskan
 • Med gummibeläggning eller annan ytbehandling tål pumpen krävande användning tämligen väl.

Konstruktion

Monteras mellan rör eller t.ex. i behållarens underkant. Löphjulet skapar en kraftig ström som drar med sig allt som kommer in genom inloppsporten. KKS- och HKKS-pumparna är torrmonterade pumpar med ett pumphjul. Inga komponenter där fibermaterial skulle kunna fastna och ingatrånga ställen. Löphjulet endast ”snuddar vid” fasta partiklar i strömmen. Tål måttlig torrdrift. Kullager i lagerhuset, oljesmörjning. Högklassig enkel mekanisktätning med keramiska kiselkarbidtätningsytor. Praktiska reservdelspaket som är lätta att byta. Inga specialverktyg. Lyftbygel eller väderskydd för motorn finns som tillval.

1. Oljesmörjning
2. Flexibel koppling
3. Oljenivåmätare
4. Enkel mekanisktätning med keramiska kiselkarbidtätningsytor och kullager i lagerhuset
5. Pumphuset av formpressad stålplåt (KKS) eller syrabeständig stålplåt (HKKS)
6. Väldigt rymlig passagekonstruktion
7. Skruvfäste på stadigt underlag

Pumpkurvor

Se JKS-pumpar på s. 9 för pumpkurvor.

Teknisk information

Teknisk information

 

Måttritningar

Måttritningar

 

Skicka anbuds-förfrågan
^ Back to top