Finprofile Kaarjoki Macring

Sidomonterad omrörare

Mamecs sidomonterad omrörare – en garanti för driftsäkerhet

Mamecs sidomonterad omrörare är ett resultat av många års utveckling. I deras konstruktion tas hän- syn till speciella driftkrav, servicebehov och kom- patibilitet med fabriksstandarder. Dessa omrörare representerar spetsdesign inom branschen och är väldigt tillförlitliga i drift med en riktigt lång livs- längd.

Mamecs sidomonterad omrörare har en konstruktion som ger många fördelar jämfört med traditionella lösningar. Konstruktionen bygger på centraliserade komponenter som kopplas ihop med bult- och skruv-kopplingar. Detta gör våra omrörare till ett ekonomiskt alternativ med ovanligt god driftsäkerhet.

Varje komponent i Mamecs sidomonterad omrörare är noga valda och testade i verkligheten. Med våra omrörare får du en driftsäker lösning – effektivt och med låg energiförbrukning.

sidomonterad omrörare

Avancerad teknik

Våra sidomonterad omrörare har en konstruktion som möjliggör ett stort avstånd mellan propellern och behållarflänsen. Omrörningen sker med bästa möjliga verkningsgrad. Tack vare styrdonet för spi-ralpropellern och stommen är våra sidomonterad omrörare väldigt energieffektiva.

Användningsområden

 • Pappers- och pappersmassaindustrin
 • Biodieselanläggningar
 • Olika typer av slam och massor
 • Omrörning av grön lut
 • Omrörning av svartlut

Effektiv design

Mamecs sidomonterad omrörare har designats för hög effektivitet. Det är därför ofta möjligt att välja en motor i snäppet mindre storleks-klass vad anslutningseffekten gäller jämfört med jämförbara konkur-rerande modeller.

Ekonomisk och säker drift

Mamec har utvecklat sina sidomonterad omrörare med särskild hänsyn till totalekonomin och driftsäkerheten. Dessa krav har resulterat i Mamec-omrörarnas nuvarande konstruktion med ett flertal fördelar jämfört med traditionella lösningar.

 • Vi har undersökt effekten av avståndet mellan propellern och flänsen på omrörningsresultaten. Mamecs sidomonterad omrö-rare har en konstruktion där det avstånd som forskningsrönen stödjer uppnås mellan propellern och behållarflänsen.
 • Omrörarskaftet är koniskt och därför väldigt starkt. Konstruk-tionen bidrar till minskad turbulens. Omrörningen sker med bästa möjliga verkningsgrad.
 • Propellerbladen är spiralformade. Med spiralformade propeller uppnås bästa möjliga energieffektivitet.
 • Styrplåt i omrörarskaftet är energisparande. Styrplåtens ut-formning minimerar spiralomrörning i omrörningsmassan.
 • Omrörarens propeller har en stor diameter. Detta garanterar goda omrörningsresultat i förhållande till effekten.

 

kylkisekoitin 

 

 • Vi kan leverera elmotorer antingen med integrerad växel eller med IEC-anslutning.
 • Konditionsövervakningsutrustning finns som tillval.
 • Stödben vid behov
 • Växel eller kuggväxelmotor kan väljas utifrån användarens fabriksstandard.
 • Energisparande flödesstyrplåt som bidrar till minskad vortex.
 • Spiralformad propeller säkerställer hög verkningsgrad.
 • Övervakningsutrustning för tätningsvatten finns som tillval
 • Koppling som gör det möjligt att koppla loss växelhuset utan att tömma behållaren.
 • Extremt stark konformad skaftkonstruktion. Detta möjliggör ett stort avstånd mellan propellern och behållarväggen vilket minimerar turbulensen i behållaren.

Kontakta oss