Finprofile Kaarjoki Macring

Omrörare

arrowSidomonterad omrörare
arrowContmixer
arrowVertikala omrörare
arrowSpecialomrörare och special pumpar

Mamec topmonterade omrörare för krävande applikationer

Special lösningar med decenniers erfarenhet

Mamec konstruerar och tillverkar omrörare för konventionella och speciella tillämpningar.

Årtionde av praktisk erfarenhet garanterar att omrörarna uppfyller alla de krav som ställs på välfungerande omrörare. Alla detaljer i Mamecs omrörare är noggrant planerade och utprovade. Egen produktutveckling tillsammans med kundernas processkunskap möjliggör specialkonstruktioner som kan testas i praktiken.

Omrörana förses med omrörarorgan, som uppfyller kundens krav och specifikationer. Alla kända organ används t.ex. balkar, propellrar dissolverskivor, turbiner, olika typer av spiraler samt specialutförande.

Omrörare Omrörare

Varje omrörare dimensioneras enligt de fordringar som processen och förhållandena kräver. Mamecs knowhow begränsar sig inte enbart till omröraren utan omfattar hela omrörningsprocessen. Processgaranti ges om tillförlitliga grundvärden kan erhållas. Vi kan leverera rätt dimensionerade och fullständiga processenheter. Dessa kan omfatta omrörare, tank, styrutrustning och annan nödvändig utrustning.

Modern teknik kännetecknar Mamecs toppmonterade omrörare.

Varje detalj i Mamecs toppmonterade omrörare testas och anpassas till helheten:

  • Drivenheten väljs på basis av noggranna beräkningar. Planeringsavdelningen beräknar effektbehovet, säkerhetsfaktorn, utgående axelns diameter och kritiska varvtalet. Tillsammans med kunden väljs leverantör av drivenheten.
  • Omröraren kan vid behov förses med oljefälla.
  • Omröraren med lång axel förses ofta av ekonomiska skäl med stödlager.
  • Mamec omröraren kan utrustas med läpp-, labyrint-, eller packboxtätning, med enkel eller dubbel mekanisk tätning.
  • Balkomröranas balkpar kan fästas på axeln i önskat läge.
  • För speciellt svåra driftförhållanden kan omrörana förses med vattensmorda bottenlager.

Omrörare Omrörare

Mamec omrörare dimensioneras och byggs för kundens behov

Alternativa drivenheter och tätningar ökar valfriheten.

Mamec Oy förser sina omrörare med den motorenheten kunden önskar. Som drivenhet kan kunden välja direktdriven elmotor, växelmotor, kilremsdrift, luft- eller hydraulmotor. Växelmotors säkerhetsfaktor väljs enligt applikationens krav. För varje omrörare beräknas automatiskt det kritiska varvtalet och utgåendeaxelns diameter.

Tätningsalternativ är läpp-, packboxtätning samt enkel eller dubbel mekanisktätning. Olika drivenhets- och tätningsalternativ ökar valfriheten. Samtidigt kan vi skräddarsy omröraren så att den uppfyller kundens alla krav.

Skicka anbuds-förfrågan