Finprofile Kaarjoki Macring

Vertikala omrörare

Mamecs vertikala omrörare lämpar sig för krä- vande drifts- och omrörarbehov i krävande miljö. Samtliga komponenter är ett resultat av omsorgsfull produktutveckling, tillverkning och testning.

Mamecs alla vertikala omrörare förses med rätt omrörarelement för dina processer och önskemål. Du kan välja mellan alla vanliga omrörarelement: blad, propeller, dispergeringsskiva, turbin, spiral och specialmodeller. Utöver själva omröraren erbjuder vi pro-duktspecifik kompetens för hantering av omröringsprocessen. Mamecs vertikala omrörare kan levereras med omrörningsgaran-ti. Våra tjänster omfattar också optimering av hela omrörningslös-ningen i bruksfärdigt skick. Detta täcker montering och justering av omröraren.

Kundspecifik konstruktion

Rätt drivenhet väljs alltid utifrån en detaljerad beräkning. Vår planeringsavdelning fastställer korrekt effekt, driftfaktor och dy-namisk hållfasthet för omröraren. Dessutom väljer vi tillsammans med dig lämplig drivenhetsleverantör. Våra minsta omrörare kan monteras i en liten IBC-container och våra största är nästan 30 meter långa där omrörarelementet har en diameter överstigande 10 meter. Effekt från 0,18 KW till över 200 KW.

 

Pystysekoitin Pystysekoitin

Användningsområden

  • Reningsverk
  • Biogasverk
  • Färgindustrin
  • Omrörning av harts
  • Omrörning av lim
  • Olika typer av slam och massor
  • Olika typer av salter, syror, basiska ämnen

Anpassningsbara lösningar

Omrörarens bladhöjd kan justeras fritt. Vi levere-rar vid behov lösningar enligt kundens krav med t.ex. oljefångare, mekanisk tätning, boxpackning beroende på det aktuella objektets krav. För om-rörare med en lång axel är det ofta en ekonomisk lösning att ha separata bottenlager.

Ställdons- och tätningsalternativ ger ökad valfrihet

Mamec Ab förser sina vertikala omrörare med drivenhet som motsvarar kundens önskemål. Våra kunder kan välja en elmotor, kuggväxelmotor eller remdrift samt luft- eller hydraul drift. Som tätningsalternativ finns läpp- eller labyrinttät-ning, boxpackning, enkla eller dubbla mekaniska tätningar samt vattentätningar. Ett brett utbud av drivenhet- och tätningsalter-nativ ger ökad valfrihet. Samtidigt kan vi skräd-darsy varje omrörare som vi tillverkar så att den motsvarar kundens behov exakt.

 

pystysekoitin pystysekoitin

Skicka anbuds-förfrågan