Finprofile Kaarjoki Macring

Ratko-pumpar

Tillförlitliga, frostfria Ratko-pumpar

Nordiska förhållanden ställer höga krav på pumptillförlitlighet vid rejäla minusgrader. Mamec Oy:s Ratko-pumpar är framtagna för att lösa problem med vatten i alla omständigheter.

Ratko-brunnspumpar

Ratko-brunnspumparna bygger på en väderskyddad elmotor placerad på brunnslocket. Denna lösning gör att man slipper ett separat pumphus och ljudet är inte hörbart inomhus. Själva pumpen monteras med hjälp av en axel under vatten (ca 30 cm ovanför brunnsbotten). Detta förhindrar frost och gör att det inte uppstår sugproblem eller behov av tilläggsvatten. Inlopp-sröret placeras under tjälgränsen eller isoleras mot frost.

Tillverkningsmaterial

Pumphjulsaxel av rostfritt stål. Axeln mellan motorn och pumpen av specialstål med galvaniserat skyddsrör. Pumphjul av plastkomposit eller bromslegering beroende på modell. Pumphus av gjutjärn.

Ratko-dränbarkpumpar

Ratko-dränbarkpumpar lämpar sig för öppna och borrhål brunnar. De är frost-fria, tillförlitliga och enkla att montera. Pumpen är ljud fri inom- och utomhus och kan förses med en frostfri vattenslang som tömmer sig själv. Ratko-dränkbarpumpar sänks ner i brunnen med hjälp av en hängvajer. Det behövs inget separat pumphus, inget tilläggsvatten och ingen bottenventil. Eftersom själva pumpen alltid är dränkt kan den inte frysa. Våra dränkbarbarpumpar lämpar sig för alla öppna brunnar för borrhål brunnar på 4 och 6 tum. Tack vare vårt utveck-lingsarbete kan våra frostfria vattenledningar monteras på objekt där plaströr inte kan grävas ner tillräckligt djupt.

I standardleverans ingår:

  • Dränkbarpump
  • 10 m elkabel
  • 10 m rostfri stålvajer
  • Vi har också ett stort utbud av tillval för våra Ratko-dränkbarpumpar.

Kvalitet och dokumentation

Alla våra Ratko-dränkbarpumpar kontrolleras noga före leverans. Vi följer ett ISO-9001 kvalitetssäkringssystem. Monterings-, bruks- och serviceinstruktioner på finska, svenska och engelska ingår.

Teknisk information

Ratko-pumppujen tekniset tiedot

Om vattnet tar slut under drift tål Ratko-pumpar måttlig torrdrift. Axlarna finns från 0,3 meter till 6 meter. Med förlängningsringar kan axlarna förlängas till önskat djup.

Skicka anbuds-förfrågan