Finprofile Kaarjoki Macring

Hydraulista slampumpar

Hydrauliska muddrings-, tömnings- och slampumpar med renskärande konstruktion

LL-pumparna har en effektiv renskärande konstruktion som säkerställer effektiv pumpning av även tjocka och problematiska slamtyper.

Dessa pumpar lämpar sig för många olika branscher, t.ex. träförädling, livsmedelsindustrin och kemiska industrin som massa- eller avloppsvattenpumpar.

Bästa material

Vi använder noga utvalda och hållbara material för tillverkning av våra slampumpar. Pumphuset är av formpressat stål alternativt av syrafast stål.

Motorer

Pumparna levereras med Volvos hydraulmotorer med läckoljekoppling. Vi levererar även pumpar utan hydraulmotor. Rekommendationerna för tryck- och inloppsslangar i tabellen ska följas. För små slangar minskar effekten.  En underdimensionerad inloppsslang kan skada motorn. Hydraulslangar ingår inte i standardleverans. Motsvarande  pumpar finns även med elmotor och långt stomme. Fråga om våra LL-pumpar!

Konstruktion

Dessa pumpar är konstruerade för lång livslängd och tolerans för tuff och kontinuerlig användning. Gummibeläggning och andra ytbehandlingar förlänger livslängden. Oljesmörjning. På miljökänsliga objekt kan rapsolja användas. Kullager som lagring. Tandkransen kan enkelt bytas ut mot en slät ring vid pumpning av t.ex. stenar. Samtliga pumpkomponenter kopplassamman med skruv-, kil- eller stiftkoppling och kan därmed enkelt bytas ut. I standardutförandet ingår lyftbygel, ett smidigt snabb fäste samt en löstagbar sten galler.

1. Lyftbygel skyddar motorn och underlättar hanteringen
2. Oljesmörjning
3. Flexibel kvalitetskoppling
4. Smidigt snabb fäste
5. Enkel mekanisktätning med keramiska kiselkarbidtätningsytor och kullager i lagerhuset
7. Effektiva härdade inmatningsskruvar maler sönder fasta partiklar som kommer in genom inloppsporten.
8. Sugfiltret förhindrar tjocka grenar m.m. från att komma in i pumpen6. Pumphus av formpressat och svetsat ytbehandlat stål eller på beställning av syrabeständigt stål.

Rakenne

Användningsområden

Mamec Oy:s slampumpar har visat sig effektiva i krävande och varierande miljöer inom olika typer av industri. LL-H-pumpar lämpar sig för:

  • Träförädlings- , livsmedels- och kemisk indus-tri som massa- eller avloppsvattenpumpar samt för kommunala reningsverk
  • För pumpning av slakteriavfall, avloppsvatten och blod på slakterier
  • Muddring av insjöar och havsstränder
  • Pumpning och krossning av plast-, gummi-, textil-, läderavfall m.m.
  • ¨Skärvätskepump för verktygsmaskiner
  • Generellt för pumpning av väldigt tjock och problematisk slam
  • Slampump på ranch
  • Högeffektiv nöd pump vid översvämningar och oljebekämpning

ll-pumpkurvor