Finprofile Kaarjoki Macring

Avloppsvattenpumpar

Lätta grundvattens- och avloppsvattenpumpar

Mamec Oy:s fastmonterade HVVU-avloppsvattenpumpar lämpar sig för pumpning av avloppsvatten och grundvatten. De kan även användas för pumpning av många kemiskavätskor (t.ex. ferrosulfat).

Hela pumphuset för våra avloppsvattenpumpar är tillverkat av formpressad syrafast stålplåt. Lagerpatronen och pumphjulet är lätta att byta ut. Vi erbjuder även en mobil HVVS-avloppsvattenpump som lämpar sig exempelvis för tömning av båtar, stolpgropar och oljebehållare. Med denna pump går det också enkelt att se till att vak ej fryser igen.

Material

Alla stålkomponenter som kommer i kontakt med vätska är tillverkade av syrabeständigt stål EN 1.4404 Tätningar av Viton och lager av kolgrafitteflon.

Konstruktion

Våra avloppsvattenpumpar är konstruerade för att vara enkla att serva. Lagerhuset och pumphjulet är enkla att byta ut. Hela pumphuset är tillverkat av formpressad syrafast stålplåt EN 1.4404. Samtliga komponenter fästs i varandra med kil-, bult- eller stiftkoppling och kan därmed enkelt bytas ut.

Användningsområden

HVVU pumps, stationary

  • Grundvattenspump
  • Gråvattenpumpning
  • Pumpning av många industriella kemiska vätskor, t.ex. ferrosulfat

HVVS-pump, mobil modell

  • Gråvattenpumpning
  • Tömning av gropar, båtar, stolphål och oljebehållare
  • Pumpning av många kemiska vätskor (avloppsvätskor)
  • För att hålla vak öppna

hvvu-hvvs-pumpmodeller