Pumpstationer

Pumpstationer

Mamec – Sjöindustriprodukter

Mamec har länge arbetat inom varvsindustrin. Avloppsvattnet i världens största kryssningsfartyg pumpas med Mamecs pumpar. Vi tillverkar också svart- och gråvat-tenpumpstationer för våra kunder. Vi designar alltid våra pumpstationer i samarbete med kunden för att de ska motsvara kundernas behov.

Vår kompetens inom pumptillverkning kombinerat med högklassig svetsning garanterar lång livslängd och hög kvalitet för våra kunder. Utöver pumpstationer har vi levererat fettavskiljare för fartyg till våra kunder. Vi trycktestar alltid våra fettavskiljare för att kunna vara säkra på att slippa läckage. Då undviker man fettångor i arbetsutrymmen.

Meriteollisuuden tuotteet Meriteollisuuden pumppaamot Meriteollisuuden pumppaamot